Interaktivna Web Sketchpad matematika

 

Za nastavu matematike u Osnovnoj i Srednjoj školi pripremljeni su materijali na nižim poveznicama.

Demo file: http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-Demo/WSPzaSkolu1.html

Osnovna škola:

1. - 4. razred - http://huni.hr/websketchpad/websketchpad-OS/websketchpad-1.-4.r./WSPzaSkolu1-4.html
5. razredhttp://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-OS/websketchpad-5.r./WSPza5Raz.html
6. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-OS/websketchpad-6.r./WSPza-6.raz.html
7. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-OS/websketchpad-7.r./WSPza-7.raz.html
8. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-OS/websketchpad-8.r./WSPza-8.raz.html

Srednja škola:

1. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-SS/websketchpad-1.r./WSPza-1razS.html
2. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-SS/websketchpad-2.r./WSPza-2razS.html
3. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-SS/websketchpad-3.r./WSPza-3.razS.html
4. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-SS/websketchpad-4.r./WSPza-4.razS.html

Primijenjena matematika kurikula - Tehničar za računalstvo

3. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-SS/websketchpad-3.r.p./WSPza-3.razPrimMat.html
4. razred - http://www.huni.hr/websketchpad/websketchpad-SS/websketchpad-4.r.p./WSPza-4.razPrimMat.html

Matematika u prirodoslovno-matematičkoj XV. gimnaziji u Zagrebu

1. - 4. razred http://www.huni.hr/websketchpad/WSPgimXV/WSPgimXV.html

Matematička područja:

Teorijski okvir za razvoj pojma funkcije:

Matematička područja za 4. i 5. razinu van Hieleove teorije:

Upute za korištenje:

  1. Za korištenje materijala, potrebno je *.html datoteku pokrenuti internet preglednikom – preporučujemo Microsoft Edge koji je optimalan, dok se može koristiti i Mozilla Firefox (možebitno podesiti razinu zumiranja prikaza stranice).
     
  2. Kako su formule u tekstu pisane matematičkim alatom LaTex-om, računalo mora imati otvorenu vezu s internetom. Nakon što dolari ($) na zaslonu nestanu i na dnu stranice se dobije odgovor da je sve procesuirano (to obično traje kraće vrijeme) može se početi „istraživati“ i gledati/upoznavati mogućnosti ovakvog dinamičnog pristupa u učenju matematike. 

Materijale je pripremio HUNI - Hrvatska Udruga Nastavnika Istraživača.

© 2022 HUNI Sva prava zadržana.