-->

       Sadržaj

 •             Riječ, dvije $\dots$
  1.   Uvod
  2.     Elementarne kompleksne funkcije
  3.   Bilješka o autorima
 • Web Sketchpad za osnovnu i srednju školu

   
  odobrio HUNI www.huni.hr

                 Elementarne kompleksne funkcije

                                             Petar Mladinić i Nikol Radović  Dobro došli u virtualni svijet matematike

  Video datoteke

  Ovdje smo stavili dvije video datoteke kao ilustraciju mogućnosti njihove uporabe u kreiranju ove datoteke.

  Audio datoteke

  Ove dvije audio datoteke sadrže dvije pjesme. Ostale audio datoteke ukazuju na neke aspekte prezentiranih datoteka nakon njih.

         Riječ, dvije $\dots$

  Ovo je interaktivna knjiga. Sadržaji koji će se prezentirati izabrani su kao primjeri uporabe Web Sketchpada (WSP) u osnovnoj i srednjoj školi. U ovoj ću datoteci prezentirati radove koji su kreirani pomoću Sketchpada, a pomoću WSP-a konvertirani u dinamičnu html datoteku. Raspravit ću i određene aspekte uporabe alata i pokušati ukazati kako se uporabljuju ti alati na definiranim primjerima. Na učiteljima/nastavnicima i učenicima je težište stjecanja iskustva i promišljanje kreativne uporabe ovog potpuno novog i vrhunskog softvera u cilju boljeg poučavanja i učenja matematike. Definiranjem i istraživanjem eksplicitno ću ilustrirati kako se na primjerima mogu ostvariti neki ishodi Nacionalnog okvirnog kurikuluma (NOK-a):  Dakle, ovom se datotekom, osim nabrojenih zahtjeva, ilustrira i mogući razvoj osjećaja za analogiju koja učenicima omogućuje drukčije razmišljanje. Na ovaj način oni mogu otkriti i spoznati mnoge "nove" zanimljive činjenice elementarne ("školske") matematike.
  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$
  "Inteligentna" ("pametna") tehnologija utječe na učenje i poučavanje tako da neki sadržaji postaju suvišni, neki važniji, a neki mogući. Korisna je za razvoj pojmovnog razumijevanja i sposobnosti rješavanja problemskih zadataka.

  U pisanju ove datoteke i istraživanju uporabe ovih primjera oslonilo sam se na mogućnosti softvera dinamične geometrije Sketchpad 5.03HR, a posebice na softver Web Sketchpad kojim se kovertiraju .gsp datoteke u .json datoteke uključene u .html datoteku. Softver Web Sketchpad kreirali su Scott Steketee i Daniel Scher američki programeri, sveučilišni profesori i metodičari.
  Koncept/ideja koordinata omogućava da se geometrijskim objektima pridružuju algebarski objekti. Moguće je i obrnuto, algebarskim objektima pridružiti odgovarajuće geometrijske objekte. Ako se to ima na umu, onda se Sketchpad vrlo kreativno i efikasno može uporabiti za vizualizaciju, proučavanje i istraživanje algebre, a ne samo geometrije. Dakle, to je alat za sve sadržaje školske i velikog dijela "više" matematike. Postoje prekrasni primjeri uporabe Sketchpada u "višoj" (fakultetskoj) matematici, primjerice u vizualizaciji ploha ili kompleksnim funkcijama ili Booleovoj algebri itd.
  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$
  Ovdje su ilustrirana četiri aspekta Sketchpadovih datoteka koje su konvertirane Web Sketchpadom i ugrađene u ovu html datoteku: $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$
  Svojim recenzijama i savjetima te prijedlozima i iskustvom uporabe bitno ćete mi pomoći tekst popraviti kao i uputiti koji Vas primjeri zanimaju, ako mi svoja promišljanja uputite na web stranicu www.huni.hr ili e-adresu petar.mladinic1@zg.ht.hr.

  Od srca zahvaljujem svima koji mi ukažu na pogrješke (bilo koje vrste) i predlože poboljšanja ili ispravke koje ću odmah unijeti u datoteku/prijelom, a "svjetlo dana" ugledat će u sljedećem izdanju datoteke i biti objavljeni odmah na web stranici www.huni.hr .

  Također se zahvaljujem kolegi Predragu Brođancu koji mi je pomogao u učenju i "otkrivanju" mogućnosti i tajni html-a. Zahvaljujemo se i svima imenovanima i neimenovanima na uporabi njihovih uradaka koji su nam poslužili u kreiranju naših.

  Veliku zahvalu upućujem Scottu Steketee i Danielu Scheru koji su mi omogućili sudjelovati testiranjem posljednjih 5 - 6 godina u stvaranje (dok su stvarali/programirali WSP) i uporabu njihovog Web Sketchpada i koji su mi davali i još uvijek daju dragocjene savjete u kreiranju ove html datoteke (a i ostalih radova/datoteka).
         petar.mladinic1@zg.ht.hr
  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$

  1. Uvod

  Uvodno pogledajmo nekoliko sljedećih primjera.

  Igra/slagalica poznata pod nazivom Tangram vrlo lijepo oslikava mogućnosti uporabe njezine u matematičkim promišljanjima i strategijama koje djeca uporabljuju u slaganju zadanih digura.


  Primjer 1. Dijelove Tangrama složite tako da dobijete likove koji se spominju na animacijskom gumbu.
  Primjer 2. Ovdje se ilustrira niz primjera uporabe Sketchpada u osnovnoj školi (od 1. do 8. razreda).

  Primjer 3. Ovdje se ilustrira primjer uporabe Sketchpada u rješavanju strip zadatka Tko je najjači?.

  Primjer 4. U ovom se primjeru ilustrira rješenje 5 različitih problema koji se efikasno vizualiziraju. Za vizualizaciju i programiranje u prvi plan stavlja "programiranje" pomoću Sketchpadovih mogućnosti, a ne nekog od poznatih programskih jezika.


  Primjer 5. U ovom se primjeru ilustrira istraživanje je li točka ili krug u nekom skupu ili nije. Za vizualizaciju i programiranje u prvi plan se stavlja "programiranje" pomoću Sketchpadovih mogućnosti, a ne nekog od poznatih programskih jezika.

  Elementarne kompleksne funkcije  U svakoj datoteci u kojoj se prezentira elementarna kompleksna funkcija treba istražiti kako ta funkcija "djeluje" na pravac, trokut ili kružnicu, tj. postoji li neko svojstvo takvog preslikavanja između zadanog skupa točaka i njegovog lokusa (slike) koji je definiran samom tom funkcijom.

  Posebice treba uočiti utjecaj kompleksnih koeficijenata.

  Mijenjanjem položaja točaka koje definiraju kompleksne koeficijente (točka u Gaussovoj pravokutnoj ravnini predočuje kompleksni broj, a njezine koordinate su realni i imaginarni dio tog broja) istražuje se njihov utjecaj na peslikani skup točaka.

  Na ovaj se način dobiva iskustvo moguće uporabe elementarne kompleksne funkcije i postavljaju hipoteze za njezina svojstva.

  Posebice je važno usporediti uočena svojstva sa svojstvima elementarnih realnih funkcija i na taj način "otkriti" u čemu je poopćenje. Naime, skup kompleksnih brojeva C je nadskup skupa realnih brojeva R, tj. može se reći da su elementarne realne funkcije samo poseban slučaj elementarnih kompleksnih funkcija.

  Zbog ovih, ali i drugih činjenica, može se reći da se učenici/studenti nalaze pred "izazovima" 4. i 5. razine van Hieleovog modela znanja o funkcijama.

  Linearna kompleksna funkcija $f(z)=a\cdot z + b$ U ovoj je datoteci vizualizirana linearna kompleksna funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću linearne kompleksne funkcije.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi (slike) zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje linearne kompleksne funkcije.


  Möbiusova funkcija $f(z)=\frac{a\cdot z + b}{c\cdot z + d}$ U ovoj je datoteci vizualizirana Möbiusova funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi (slike) zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/Möbiusova funkcija.


  Funkcija $f(z)=\displaystyle\frac{1}{z}$ U ovoj je datoteci vizualizirana kompleksna funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću linearne kompleksne funkcije kao i jedan pokušaj preslikavanja hrvatskog grba.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi (slike) zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/kompleksna funkcija.


  Kvadratna funkcija $f(z)=az^2+bz+c$ U ovoj je datoteci vizualizirana eksponencijalna kompleksna funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću eksponencijalne kompleksne funkcije.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi (slike) zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/eksponencijalna kompleksna funkcija.


  Eksponencijalna funkcija $f(z)= e^z$ U ovoj je datoteci vizualizirana kvadratna kompleksna funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću kvadratne kompleksne funkcije.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/eksponencijalna kompleksna funkcija.


  Logaritamska funkcija $f(z)= \ln(z)$ U ovoj je datoteci vizualizirana logaritamska kompleksna funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću logaritamske kompleksne funkcije.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/logaritamska kompleksna funkcija.


  Kompleksna potencija $f(z)= z^a$ U ovoj je datoteci vizualizirana funkcija kompleksna potencija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću kompleksne potencije.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/kompleksna potencija.


  Funkcija $f(z)=\sin(z)$ U ovoj je datoteci vizualizirana trigonometrijska kompleksna funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću kompleksne funkcije sinus.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/kompleksni sinus.


  Funkcija $f(z)=\sinh(z)$ U ovoj je datoteci vizualizirana hiperbolična trigonometrijska kompleksna funkcija. Razmatra se preslikavanje pravca, trokuta i kružnice pomoću kompleksne funkcije sinus.

  Mijenjanjem položaja točaka mijenjaju se i podatci te lokusi zadanih skupova točaka (pravca, trokuta, kružnice).

  Pridruživanjem/preslikavanjem točaka $z \mapsto f(z)$ definirano je preslikavanje/kompleksni sinus hiperbolni.
  Bilješka o autorima  Životopisi

  Petar Mladinić rođen je 1950. godine u Zagrebu, gdje je diplomirao matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

  Njegov rad ima dugotrajan učinak na poboljšanje odgojne i obrazovne prakse. Kao voditelj Nastavne sekcije Hrvatskoga matematičkog društva pridonosio je razvoju profesionalnih potreba učitelja/nastavnika, učenika i studenata u formalnome i neformalnom svakidašnjem i cjeloživotnom učenju i poučavanju.

  Organizirao je više od 150 predavanja, mnogobrojne radionice, pokrenuo Ljetnu školu Ruđera Boškovića te Ljetnu školu V. gimnazije i HMD-a.

  Za profesionalne potrebe učitelja, učenika i studenata utemeljio je četiri matematička časopisa: Poučak, Matka, Playmath i math.e te inicirao izdavanja knjiga u sklopu Male matematičke i Matkine biblioteke.

  Napisao je stotinjak stručnih članaka, knjiga, gimnazijskih i drugih udžbenika, potaknuo prijevode i preveo nekoliko knjiga te organizirao na desetke radionica za nastavnike i učenike.

  Pridonio je razvoju sustava obrazovanja u matematičkom području kao član Vijeća za nacionalni kurikulum i član Radne skupine za izradu Nacionalnoga okvirnog kurikuluma za matematiku.

  Godine 2011. prijavio je projekt V. gimnazije IPAQ Peta - afirmativna nastava i inovativno poučavanje u gimnazijama u okviru HKO koji je realiziran s timovima četiriju gimnazija - iz Vukovara, Pakraca, Knina i Metkovića - te Prirodoslovno-matematičkim fakultetom iz Zagreba, uz sudjelovanje 1200 učenika i 1000 nastavnika.

  Osmislio je i organizirao projekt dvogodišnjih okupljanja učitelja i nastavnika matematike (susreti i kongresi nastavnika matematike) na kojima su izlagali hrvatski nastavnici, kao i najugledniji strani stručnjaci iz područja nastave matematike.

  Utemeljio je hrvatski ogranak TTT (Teacher Teaching Technology).

  Utemeljio je i više godina vodio Geometrijske radionice HMD-a.

  Kao nastavnik, a posebno kao ravnatelj V. gimnazije, aktivno je uključen u zajednicu, osnažuje demokratske procese, toleranciju i solidarnost među mladim ljudima i njihovim roditeljima.

  U slobodnom vremenu bavio se i suđenjem rukometnih utakmica. Prvi je hrvatski međunarodni sudac koji je licencu postigao u Lijepoj Našoj. Od 1993. do 1999. godine bio je član tzv. elitne liste sudaca IHF-a (International handball federation). Sudio je utakmice na Olimpijadi u Atlanti, na 4 svjetska prvenstva, 3 europska, 2 azijska i na mediteranskim igrama. Sudio je završnu utakmicu japanskog prvenstva, kao i tuniskog. Također je sudio 7 završnih utakmica europskih kupova, utakmice na dva svjetska kupa te prvi europski super kup. Na obilježavanju 100 godina športa u Austriji sudio je utakmicu između ženskih reprezentacija Austrije i Svijeta. Ukupno je sudio na više od 250 međunarodnih utakmica.

  Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata 1990. - 1992., odličjem Reda hrvatskog pletera i dobitnik je Državne nagrade Ivan Filipović za godinu 2015.


  $$ *\ *\ *\ *\ *\ $$


  Nikol Radović rođena je 1963. godine u Sisku. Diplomirala je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na smjeru Geometrija i topologija.

  Godine 1997. magistrirala je na istome odsjeku s temom Reed-Müllerovi kodovi. Radi kao viša predavačica na Katedri za matematiku i fiziku Zavoda za geomatiku Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

  Područje autoričina znanstvenog i stručnog interesa je primjena matematike u drugim znanostima (kemija, kristolografija, fizika, geodezija i geomagnetizam). U razdoblju od 1992. do 2000. godine surađuje unutar projekta Ministarstva znanosti Studij separacije i analize, te strukture i svojstava materijala (1992. - 1996.) br 1 - 07 071 i Separacija, struktura i sustav metalnih materijala (1997. - 2000.), br. 124003, volonterski, na matematičkoj obradi podataka. Rezultat toga je velik broj objavljenih znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima, kao i sudjelovanja na znanstvenim i stručnim skupovima.

  Koautorica je udžbenika iz matematike za osnovnu školu (od 5. do 8. razreda), te knjige Nacrtna geometrija: Perspektiva - Mongeov postupak - Aksonometrija.

  Aktivno sudjeluje u aktivnostima Nastavne sekcije Hrvatskog matematičkog društva u organiziranju i provedbi metodičkih radionica za učenike i nastavnike na popularizaciji matematike kao i primjeni tehnolgije u nastavi matematike, te u nizu projekata, primjerice Matematika uz pomoć računala i računalnog programa Sketchpad (2007. - 2010.) u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva i CARNET-a kao jedan od koordinatora.

  Sudjeluje u projektima Geopotencijal i geodinamika Jadrana (Geo ++Adria) (od 2007.), Joint Croatian - Hungarian Geomagnetic Repeat Station Survey and Joint Geomagnetic Field Model (od 2009.), Dynamic Number) u organizaciji National Science Foundation, U.S.A. i KCP Tehnologies (od lipnja 2010.), IPAQ Peta - projekt V. gimnazije i PMF-a u Zagrebu u okviru Further development and implementation of the Croatian Qualifications Framework (od lipnja 2013. do veljače 2015.) te Matematičkim znanstvenim izazovima na Večerima matematike u organizaciji HMD-a (od lipnja 2013.).