Hrvatska udruga nastavnika istraživača

Naziv udruge je Hrvatska udruga nastavnika istraživača, a skraćeni naziv je HUNI.

(1) Cilj  HUNI-ja je unapređivanje i promicanje:

a) matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, istraživanje postignuća u nastavi, primjene matematike u drugim disciplinama, kao i unapređivanje nastave matematike u cjelini.

b) prirodoslovnih znanosti, nastave prirodoslovlja na svim razinama, istraživanje postignuća u nastavi, primjene prirodoslovlja u drugim disciplinama, kao i unapređivanje nastave prirodoslovlja u cjelini.

c) društvenih i humanističkih znanosti, nastave društvenih i humanističkih predmeta na svim razinama, istraživanje postignuća u nastavi, primjene društvenih i humanističkih znanosti u drugim disciplinama, kao i unapređivanje nastave društvene i humanističke grupe predmeta u cjelini.

(2) U svrhu ostvarenja cilja HUNI djeluje na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

(3) HUNI se zalaže za odgovornu i promišljenu uporabu tehnologije (softvera i računala) u nastavi matematike, prirodoslovlja i društvene i humanističkog grupe predmeta u hrvatskom školstvu.

(4) HUNI smatra da je uporaba nestandardizirane i pedagoški neosmišljene uporabe softvera i računala te bez adekvatnog istraživanja o dobrim i lošim stranama takve prakse u hrvatski školski sustav nedopustiva aktivnost. I u tom smislu će HUNI osmisliti niz istraživanja i eksperimentiranja u hrvatskom školstvu na tragu svjetskih prihvatljivih iskustava.

(5) HUNI će svoja istraživanja te iskustva dobrih rješenja nastavnika staviti na uvid hrvatskoj javnosti.

(6) HUNI će poticati i nagrađivati nastavnike/učitelje koji svojim stvaralačkim rješenjima i inovativnošću poboljšavaju i predlažu najprimjerenija rješenja.

(7) HUNI će poticati i podržavati akcijsko istraživanje i djelovanje nastavnika i svih onih koji žele dobro hrvatskom školstvu, kao što će se stručno, pedagoški i metodički suprotstavljati svim pokušajima nasilnog i neargumentiranog unošenja tuđih iskustava u hrvatski školski sustav.

(8) U cilju ujednačavanja nastavne prakse u RH HUNI se zalaže da se svim nastavnicima i učenicima/studentima omogući nacionalna licenca najboljih svjetskih edukacijskih softvera i rješenja.

(9) HUNI će na svojoj i CARNet-ovoj mrežnoj stranici stavljati najbolja nastavnička rješenja pojedinih problema kao primjere dobre prakse i prevoditi takva svjetska rješenja.

(10) HUNI će svoju izdavačku djelatnost posvetiti objavi svojih istraživanja (sadržaja i rezultata) te objavi svjetskih iskustava kao i pisanju priručnika za nastavnike i roditelje nakon svojih istraživačkih projekata.

Mišljenja smo da je uporaba nestandardizirane i pedagoški neosmišljene uporabe softvera i računala te bez adekvatnog istraživanja o dobrim i lošim stranama takve prakse u hrvatski školski sustav nedopustiva aktivnost. I u tom smislu će HUNI osmisliti niz istraživanja i eksperimentiranja u hrvatskom školstvu na tragu svjetskih prihvatljivih iskustava.

HUNI ostvaruje svoje ciljeve obavljanjem sljedećih djelatnosti:

 • organiziranjem znanstvenih i nastavničkih skupova,
 • organiziranjem znanstvenih i nastavničkih predavanja,
 • organiziranjem akcijskih nastavničkih/učiteljskih istraživanja u školi,
 • akcijskim istraživanjima problematizirati uvjete djelovanja nastavnika/učitelja nastojeći, primijeniti i istražiti prikladna rješenja kao rezultat njihove inovativnosti,
 • posvetiti veliku pozornost stvaralačkim rješenjima nastavnika/učitelja,
 • organiziranjem seminara i savjetovanja,
 • izdavačkom djelatnošću,
 • pripremom kurikula ili promjenom kurikula iz matematike, prirodoslovlja i predmeta društvenog i humanističkog područja za sve razine obrazovanja,
 • suradnjom sa srodnim domaćim udrugama i institucijama,
 • suradnjom s domaćim i međunarodnim stručnjacima.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova,
 • izdavačka djelatnost.

Predsjednik: Petar Mladinić

Izvršni odbor: Ivana Babić, Marko Jelić, Rajka Martinec Mladinić, Petar Mladinić, Nikol Radović

Sud časti: Nina Gostinski

Skupština HUNI-ja: Skupština HUNI-ja sastoji se od svih poslovno sposobnih članova HUNI-ja.

Logo HUNI-ja izradila je mag. graf. Iva Risek, web stranicu kreirao je Filip Rukavina.