Dokumenti

Stučno mišljenje MZOŠ-a o Sketchpadu

O matematičkim oznaka i pisanju decimalnog znaka u nastavi matematike i u udžbenicima:

Rezultati 2. etape testiranja 2020. u projektu HUNI-ja:
Autori su Eva Špalj, Sanja Antoliš, Ljiljana Jelićić, Ljubica Jerković, Aneta Copić, Maja Đerek, Matea Gusić i Petar Mladinić

_______________________________________________________________________________________

HUNI 2020. TESTOVI

Eksponencijalna, kvadratna, linearna i logaritamska funkcija

_______________________________________________________________________________________

HUNI 2019. TESTOVI

__________________________________________________

Projekt Analiza udžbenika za OŠ i SŠ u sklopu Projekta “Matematički Edukator za osnovne i srednje škole”. Dokument se nalazi na poveznici.

__________________________________________________

Odluka AZOO-a o knjizi Komparativna geometrija – poučavanje uporabom pribora

Odlukom KLASA: 602-05/23-01/19, UR.BROJ:561-07/07-23-03 od 31. ožujka 2023. Agencije za odgoj i obrazovanje knjiga Komparativna geometrija – poučavanje uporabom pribora odobrena je za uporabu u nastavi matematike od 1. do 8. razreda osnovne škole te od 1. do 4. razreda srednje škole jer je usklađena sa znanstvenim i etičkim normama te je pedagoški, psihološki, didaktički i metodički primjerena za uporabu u nastavi.