Dokumenti

O matematičkim oznaka i pisanju decimalnog znaka u nastavi matematike i u udžbenicima:

Rezultati 2. etape testiranja 2020. u projektu HUNI-ja:
Autori su Eva Špalj, Sanja Antoliš, Ljiljana Jelićić, Ljubica Jerković, Aneta Copić, Maja Đerek, Matea Gusić i Petar Mladinić

_______________________________________________________________________________________

HUNI 2020. TESTOVI

Eksponencijalna, kvadratna, linearna i logaritamska funkcija

_______________________________________________________________________________________

HUNI 2019. TESTOVI

__________________________________________________