Edukacija

PROJEKT MATEMATIČKI EDUKATOR 2021.-2026.

CILJ PROJEKTA: Provesti program obrazovanja učitelja razredne nastave i nastavnika:

– matematike u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za uspješnu primjenu alata dinamične geometrije Sketchpad® u sklopu „Nacionalnog okvirnog kurikuluma – matematičko područje“, Kurikuluma nastavnog predmeta matematika za srednje strukovne škole na razini 4.2. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_209.html i Kurikuluma nastavnog predmeta matematika za osnovne škole i gimnazije, https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_146.html

– uvesti Van Hiele testiranje kao proces u hrvatsko školstvo, na temelju projekta HUNI-ja (Hrvatska Udruga Nastavnika Istraživača): „Van Hieleove razine matematičkih postignuća učenika u RH (zajedničko akcijsko djelovanje nastavnika i učenika)” na poveznici www.huni.hr/projekti/, odobrenog od MZO-a, https://huni.hr/wp-content/uploads/2018/11/4547536-Provo%C4%91enje-istar%C5%BEivanja-u-O%C5%A0-i-S%C5%A06528962-1.pdf i AZOO-a https://huni.hr/wp-content/uploads/2018/11/vanHiele1-1.jpg.

_______________________________________________________________________________________

Detalji PILOT Projekt (1-2 godine) ”MATEMATIČKI EDUKATOR ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE” kao i ”MATEMATIČKI EDUKATOR ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE  2021.-2026.” koji su ovdje  sukladni su već provedenom projektu van Hieleovih razina kao i Standardizaciji matematičkih K12 ICT alata u Republici Hrvatskoj koja je sukladna Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine i Prioritetu obrazovnih politika do 2030.

PROJEKT: ”MATEMATIČKI EDUKATOR ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE  2021.- 2026.”

Uvid u rezultate prvog i drugog testiranja van Hieleovih razina znanja ukazuju da su naša djeca jedva na prvoj van Hieleovoj razini, a trebali bi biti na trećoj. No, vidimo da treba  ”intervenirati” te predlažemo promjene.

Te promjene smo osmislili kao novi projekt  ”MATEMATIČKI EDUKATOR ZA OSNOVNE   I SREDNJE  ŠKOLE 2021.-2026.”.

Bitna promjena koju ćemo provesti  takva je da svim školama (učiteljima/nastavnicima i učenicima) koji su u projektu omogućit ćemo besplatnu uporabu edukacijskog softvera Sketchpad, tj. u samo poučavanje i učenje dosljedno ćemo uporabili jedan od najboljih softvera za matematičku edukaciju znajući  da uporaba ovog softvera bitno poboljšava znanje i ishode. Uporaba softvera Sketchpad u učenju i poučavanju elementarnih funkcija (linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske) bitno podiže kvalitetu znanja. Na to ukazuje naše iskustvo, ali i relevantni svjetski rezultati i objavljene studije.

_______________________________________________________________________________________

PROJEKT: PILOT Projekt (1-2 godine) ”MATEMATIČKI EDUKATOR ZA OSNOVNE   I SREDNJE  ŠKOLE”

Nastavak već odobrenog i provedenog  projekta je PILOT Projekt (1-2 godine) ”MATEMATIČKI EDUKATOR  ZA  OSNOVNE  I  SREDNJE  ŠKOLE” koji ćemo provesti u već testiranim  školama i s učiteljima/nastavnicima (koji su sudjelovali u dosadašnjem istraživanju) kojima ćemo omogućiti punu uporabu na pripremljenim materijalima (datotekama i zadatcima) i na taj način podignuli znanja učenika na teoretski očekivanu treću razinu van Hieleovog modela.

Veliku ćemo pozornost posvetiti zadatcima iz testiranja koji su loše riješeni u oba testiranja. Na taj ćemo način učiteljima/nastavnicima i učenicima omogućiti bolje poučavanje i učenje.

Bitna promjena koju ćemo provesti  takva je da svim školama (učiteljima/nastavnicima i učenicima) koji su u projektu omogućit ćemo besplatnu uporabu edukacijskog softvera Sketchpad, tj. u samo poučavanje i učenje dosljedno ćemo uporabili jedan od najboljih softvera za matematičku edukaciju znajući  da uporaba ovog softvera bitno poboljšava znanje i ishode. Uporaba softvera Sketchpad u učenju i poučavanju elementarnih funkcija (linearne, kvadratne, eksponencijalne, logaritamske i trigonometrijske) bitno podiže kvalitetu znanja. Na to ukazuje naše iskustvo, ali i relevantni svjetski rezultati i objavljene studije.

_______________________________________________________________________________________

Projekt MATEMATIČKI EDUKATOR se provodi u suradnji s tvrtkom Proven Grupa d.o.o. www.proven.hr i www.provengrupa.com.

===========================================================

RADIONICA Kružnica je kvadrat. . . ili proučavanja novih geometrija
Petar Mladinić, Nikol Radović

Dokument radionice se u dinamčnom obliku nalazi na poveznici https://sway.office.com/KhrpEbZd3OnSHA5K

============================================================

Rezultati početne ankete “Matematičkog edukatora” 28.10.2021.

============================================================

Dokazivanje i dokazi u nastavi matematike pomoću Sketchpada i drugi tekstovi: Michael de Villiers
ISBN 978-953-49726-1-8

Za potrebe projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ objavljujemo knjigu koju je napisao svjetski poznati ekspert za nastavu matematike Michael de Villiers.
Sastavni dio knjige su i Sketchpadove datoteke koje sustavno prate aktivnosti raspoređene po poglavljima knjige i koje omogućuju nastavnicima i učenicima aktivnu kao i promišljenu uporabu Sketchpada u nastavi matematike.