Novosti

30.6.2021.

Nastavnicama/nastavnicima matematike u školama u RH

Poštovana gospođo,
Poštovani gospodine,

 
PROJEKT: ”MATEMATIČKI EDUKATOR ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 2021.-2026.”
PILOT Projekt (1-2 godine) ”MATEMATIČKI EDUKATOR ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE”


Sukladno odobrenju i preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljujemo ove informacije kako biste se mogli uključiti u realizaciju PILOT Projekta (kao dijela cjelovitog projekta) ili Projekta 2021.-2026. kojeg će naša udruga HUNI provesti kao nastavak i doradu projekta koji nam je MZO ranije odobrilo i koji smo uspjeli provesti.

Svi detalji i dokumenti provedenog projekta istraživanja kao i elaborati ova nova dva projekta nalaze se na našoj web stranici.


U dvogodišnjem odobrenom projektu (Klasa: 602-01/18-01/004410 i Urbroj: 533-05-18-0005 od 11. srpnja 2018. godine) ”Zajedničko akcijsko djelovanje nastavnika i učenika”: VAN HIELEOVE RAZINE MATEMATIČKIH POSTIGNUĆA UČENIKA U Republici Hrvatskoj realizirali smo i drugo testiranje učenika. Kompletno izvješće s rezultatima testiranja te sa svim testovima nalazi se na našoj web stranici (Rezultat testiranja u projektu HUNI-ja 2019. – 2020. godina, Finalno izvješće Projekta za Ministarstvo Znanosti i Obrazovanja).

Uvid u rezultate drugog testiranja ukazuju da su naša djeca jedva na prvoj van Hieleovoj razini, a trebali bi biti na trećoj.

Osmislili smo projekt Matematički Edukator kojim se mogu poboljšati rezultati znanja naših učenika o linearnoj, kvadratnoj, eksponencijalnoj i logaritamskoj funkciji.

Trebat ćemo ”intervenirati” uporabom najmodernijeg edukacijskog softvera i detaljnije predložiti promjene.

Kako bismo to mogli učiniti predlažemo Vam edukaciju/radionice u kojima ćemo učiteljima/ nastavnicima prezentirati i aktivno ih uključiti u osmišljavanje datoteka, rada u radionicama itd. nužno potrebnih u uspješnoj realizaciji odobrenog projekta.

Jedna od ”intervencija” u promjene su ovi projekti za koje Vas pozivamo da se aktivno uključite u njihovu realizaciju. I da prijavite/kandidirate/uključite Vašu školu i nastavnike.

Školi, svim nastavnicima i učenicima, udruga HUNI donira višegodišnju licencu za softver Sketchpad 5.03 HR za rad u školi i doma. Dakle, školi, nastavnicima i učenicima besplatna je višegodišnja uporaba Sketchpada.

Osim edukacije i uporabe Sketchpada u nastavi u hrvatskim školama nastavnicima ćemo omogućiti i kreiranje i konvertiranje svojih radova u html datoteke namijenjene učenicima za rad na tabletima koje su dobili od ministarstva. I na ovaj ćemo način osuvremeniti nastavu.

Primjere radova i html datoteke koje su dinamične i interaktivne možete vidjeti na našoj web stranici u rubrici Nastava matematike.

Ova aktivnost/sudjelovanje u projektu je planirana i kao dio školskog kurikula za sljedeću školsku godinu.

Mi Vas molimo da nam se što žurnije javite planirate li sudjelovanje u projektu kako bismo mogli osmisliti edukacijski plan i sadržaje/scenarije radionica.

U slučaju prihvaćanja sudjelovanja Vaše škole molimo Vas da nam dostavite podatke (ime i prezime, e-adresu, telefonski broj) osobe za koordiniranje aktivnosti izmedu škole i naše udruge.

Dopis s prihvaćanjem sudjelovanja i podatcima šaljite na e-adresu petar.mladinic1@zg.ht.hr.

Za sve upite, nedoumice i nejasnoće slobodno nam se obratite.

================================================================

11.1.2021.

HUNI je u dogovoru s ravnateljem Osnoven Škole Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu gospodinom Nenadom Oremušem započeo u zimskim praznicima 2020./2012. školske godine niz radionica „Matematika uz pomoć računala“ s učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda.

Firma Proven Grupa je školi i svim sudionicima darovala četverogodišnju licencu za edukacijski softver „Sketchpad 5.03 HR“ koji učenici mogu uporabljivati i u školi i kod kuće (na svojem računalu).

Sudionici se poučavaju i uče kako se „Sketchpadom“ mogu učiti i raditi matematika.

Posebice se velika pozornost posvećuje uporabi softvera u rješavanju svakodnevnih zadataka iz redovite nastave i udžbenika koje učenici imaju na raspolaganju.

================================================================

11.1.2021.

HUNI je u dogovoru s ravnateljem OŠ Brezovica u Zagrebu gospodinom Darkom Rogalom započeo u listopadu 2020. godine niz radionica „Matematika uz pomoć računala“ s učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda.

Radionice se održavaju za dvije skupine učenika subotom od 10:00 sati do 13:30 sati.

Firma Proven Grupa je školi i svim sudionicima darovala četverogodišnju licencu za edukacijski softver „Sketchpad 5.03 HR“ koji učenici mogu uporabljivati i u školi i kod kuće (na svojem računalu).

Sudionici se poučavaju i uče kako se „Sketchpadom“ mogu učiti i raditi matematika.

Posebice se velika pozornost posvećuje uporabi softvera u rješavanju svakodnevnih zadataka iz redovite nastave i udžbenika koje učenici imaju na raspolaganju.

=============================================================================

31.3.2020.

IO HUNI-ja je na elektronskoj sjednici dana 29. ožujka 2020. godine prihvatio sljedeća dva dokumenta (o matematičkim oznaka i pisanju decimalnog znaka u nastavi matematike i u u udžbenicima).

IO HUNI-ja je odlučio da se ti dokumentima dostave svim relevantnim institucijama u RH (predsjedniku Vlade RH, Odboru za školstvo Sabora RH, predsjedniku RH, ministrici znanosti i obrazovanja RH, Institutu za jezikoslovlje…), izdavačima školskih udžbenika i materijala, NCVVO, AZOO, CARNET, sve osnovne i srednje škole kao i katedre za metodiku nastave matematike te novinske kuće.

Ostala javnost će ove dokumente moći vidjeti/upoznati na našoj web stranici.

Posebice treba upozoriti institucije kao i javnost o nepoštivanju hrvatske i europske norme kao i naše tradicije te pravopisa i zakona o decimalnom znaku.

=============================================================================

23.1.2020.

HUNI je u dogovoru s vukovarskim odjelom za školstvo održao 9. siječnja 2020. godine radionicu „Matematika uz pomoć računala” s učiteljicama/učiteljima i učenicima osnovne škole Blage Zadre iz Vukovara.

Firma Proven Grupa je školi (svim učenicima i učiteljima/učiteljicama) darovala četverogodišnju licencu za edukacijski softver „Sketchpad 5.03 HR”.

Sudionicima je prezentiran dio mogućnosti (sukladno uzrastu) u radu (poučavanju i učenju) sa „Sketchpadom”.
Posebice je posvećena pozornost samostalnom radu sudionika sa Sketchpadom.

Na web stranici škole i ovdje možete vidjeti neke fotografije.

Komentar učiteljice:

“Danas su i djeca i učitelji rekli da im je bilo zabavno i korisno. Mi nastavnici smo se iznenadili kako su djeca snalažljiva i kako su (pogotovo u početku) bez ikakvih uputa našli sve što im treba.
Puno Vam hvala na svemu.”

Radove s radionice preuzmite možete pronaći ovdje:

=============================================================================

6.11.2019.

UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize | Sixth edition 2019-2020
For Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers

https://en.unesco.org/teachers/Hamdan-prize

Projekt Van Hiele Hrvatska 2019-2020 hrvatski je kandidat za UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize – Sixth edition 2019-2020.

Prijava je napravljena u suradnji s Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Udruge HUNI.

=============================================================================

10.5.2019.

Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Van Hieleova teorija u matematičkom obrazovanju (Van Hiele Theory in Mathematical Education)

Organizator: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja
Suorganizator: HUNI, Hrvatska udruga nastavnika istraživača

25. – 26. 4. 2019. Novi kampus, Ulica dr. F. Tuđmana 24 i, Zadar, Hrvatska

Programski odbor:
_prof. dr. sc. Dijana Vican, Sveučilište u Zadru
_prof. dr. sc. Michael de Villiers, University of Stellenbosch, South Africa
_prof. dr. sc. Hannah Barnes, South Africa
_mag. educ. math Matea Gusić, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
_dipl. ing. math Branka Antunović Piton, Fak. za odgojne i obraz. znanosti, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
_mr. sc. Nikol Radović, Geodetski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
_prof. Nives Baranović, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu

Organizacijski odbor:
_doc. dr. sc. Maja Cindrić, Sveučilište u Zadru
_prof. Petar Mladinić, Zagreb KNJIŽICA SAŽETAKA Download

Na međunarodno znanstveno-stručnoj konferenciji u Zadru su održana stručna predavanja s radionicama o aspektima akcijskog istraživanja, aspektima razina van Hieleovog modela i prijedlogu zadataka za rješavanje u hrvatskim školama.

Sudionici iz Južne Afrike, Slovenije i Hrvatske su zajedno sa studentima Zadarskog sveučilišta doprinijeli međusobnom razvoju, kao i samog projekta u cjelini.

=============================================================================

1.3.2019.

Hrvatska udruga nastavnika istraživača i Sveučilište u Zadru organiziraju konferenciju na kojoj će se raspravljati o aspektima akcijskog istraživanja, aspektima razina van Hieleovog modela i prijedlogu zadataka kojima će se ispitivati postignuća naših učenika.

Pored stručnih predavanja organizirat će se i radionice na kojima će sudionici dobiti uvid i iskustvo s pripremljenim zadatcima (koje će u samom testiranju rješavati učenici).

Konferencija je 25. i 26. travnja 2019. godine.

Predavači su naši eminentni sveučilišni nastavnici kao i srednjoškolski nastavnici. Konferenciji će, kao posaban gost, nazočiti i jedan svjetski stručnjak za problematiku učenja i poučavanja školske matematike.

Poziv za sudjelovanje na konferenciju, koji će se uputiti učiteljima / nastavnicima i školama, bit će označen predavanjima i radionicama.

Sudionici konferencije dobit će potvrdu Sveučilišta u Zadru koja će im omogućiti određeni broj bodova u stručnom usavršavanju.

Plaćanje kotizacije za sudjelovanje na konferenciji oslobođeni su studenti i članovi HUNI-ja.