Partneri

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Sveučilište u Zadru su partneri u projektu van Hieleova razina matematičkih postignuća učenika u RH 2019.-2020.