Radionice

12. prosinca 2023. OŠ Ivan Goran Kovačić u Dugoj Resi

Radionica za učenike sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ pod nazivom “Komparativna geometrija – poučavanje s uporabom pribora” održana je 12. prosinca 2023. godine u vremenu od 13:15 do 15 sati.

Kreirane datoteke radnih listića pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u knjizi “Komparativna geometrija – poučavanje s uporabom pribora”. Sudionici su dobili “Scenarij za rad radionice”, radne listiće i pribor za rad: Lenartove sfere, sferne šestare, sferne kutomjere, flomatere za pisanje, čačkalice, gumice i  plastične noževe za rezanje te naranče.

Imali su i svoj klasični školski pribor za geometriju pomoću kojeg su crtali/konstruirali na papiru/ravnini objekte koje su onda komparirali s nacrtanim/konstruiranim objektima na naranči i Lenartovoj sferi.

============================================================================

18. prosinca 2023. OŠ Ive Andrića u Zagrebu

Radionica za učenike od 4. do 6. razreda i nastavnike sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ pod nazivom “Komparativna geometrija – poučavanje s uporabom pribora” održana je 18. prosinca 2023. godine u vremenu od 13:15 do 15 sati.

Kreirane datoteke radnih listića pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u knjizi “Komparativna geometrija – poučavanje s uporabom pribora”. Sudionici su dobili “Scenarij za rad radionice”, radne listiće i pribor za rad: Lenartove sfere, sferne šestare, sferne kutomjere, flomatere za pisanje, čačkalice, gumice i  plastične noževe za rezanje te naranče. Imali su i svoj klasični školski pribor za geometriju pomoću kojeg su crtali/konstruirali na papiru/ravnini objekte koje su onda komparirali s nacrtanim/konstruiranim objektima na naranči i Lenartovoj sferi.

============================================================================

10. srpnja 2023. OŠ Milna u Milni, Otok Brač

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ održana je 10. srpnja 2023. godine u vremenu od 9 do 12 sati.

Radionici su nazočili učitelji: Ivana Barić, Kate Pajić, Kristina Novaković, Đana Marinović, Martina Mlačić, Marin Mandić, Tea Pupić – Bakrač, Ivana Lovreković Bonačić, Mate Plazibat, Lorena Lalić, Matko Carević i Ivana Tepić.

U OŠ Milna održali smo od 12. do 18. srpnja 2023. i radionice od 9-10:30 sati s učenicima od 1. do 5. razreda.

Učenici: Damjan, Bepo, Marko, Marta, Laura, Jeronim, Sara, Vito, Nika i Erika.

Kreirane datoteke pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u kurikulu matematike za osnovnu školu te likovnu kulturu. Sudionici su dobili Priručnik za rad sa Sketchpadom, knjižicu”101 ideja za projekt” i datoteke za rad.

Materijali za radionice i učenički radovi.
Nastavnici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

2.  svibnja 2023. PMF odjel za matematiku u Osijeku

Prezentacija knjige “Komparativna geometrija – poučavanje s uporabom pribora” i radionica u okviru projekta „Matematički edukator za osnovne i srednju škole“ održana je 2. svibnja 2023. godine

Naziv radionice: Komparativna geometrija

Radionici su nazočili Rebeka Kalazić, Gordana Beissmann, Ivana Kuzmanović Ivičić, Mihaela Ribičić Penava, Mirela Jukić Bokun, Snježana Bošnjak, Nada Crevar, Andrea Arbotina, Rebeka Krešo, Mirela Generalić, Ljiljana Primorac Gajčić, Snježana Fuis i Mirna Čalija Matijević.

Sudionici su dobili “Scenarij prikaza knjige i radionica Komparativna geometrija – poučavanje s uporabom pribora” te knjižicu “101 ideja za projekt“.

Datoteke za rad.

============================================================================

12. travnja 2023. OŠ 22. lipnja 2023. u Sisku

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ održana je 12. travnja 2023. godine u vremenu od 9 do 12 sati.

Radionici su nazočili učenici 5. razreda i učitelji.

Sudionici: Zoran Crljenica i Igor Dumbović te učenici Gabriel, Una, Maks i Ivan.

Kreirane datoteke pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u kurikulu matematike za osnovnu školu te likovnu kulturu. Sudionici su dobili “Scenarij radionice”, Priručnik za rad sa Sketchpadom, knjižicu”101 ideja za projekt” i datoteke za rad.

Datoteke za rad.
Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

22. veljače 2023. OŠ I. Andrića u Zagrebu

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ održana je 22. veljače 2023. godine  u vremenu od 9 sati do 12 sati.

Naziv radionice: Komparativna geometrija

Radionici su nazočili nastavnici Marina Vukančić, Branka Padavić, Danijela Strmotić, Miro Ojvan i koordinatorica projekta Dijana Krunić.

Kreirane datoteke pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u knjizi Komparativna geometrija – poučavanje s uporabom pribora. Sudionici su dobili “Scenarij radionice”, pdf knjige i datoteke za rad.

Datoteke za rad.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

14. veljače 2023. OŠ I.G. Kovačića u Dugoj Resi

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ održana je 14. veljače 2023. godine  u vremenu od 12:30 sati do 14 sati.

Naziv radionice: Animacije

Radionici su nazočili učenici  6., 7. i 8. razreda i koordinatorica projekta Tatjana Kovče, prof.

Sudionici: Tatjana Kovče te učenici Lorna, Tara, Franjo, Fran, Matija, Gabriel, Lovro, Jelena, Mia, Mark, Patrik, Ian, Petar i Ivan.

Kreirane datoteke pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u kurikulu matematike za osnovnu školu i koje su generirane gumbima za animaciju i pokretanje objekata. Sudionici su dobili “Scenarij radionice”, Priručnik za rad sa Sketchpadom, knjižicu”101 ideja za projekt” i datoteke za rad.

Datoteke za rad.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

21. siječnja 2023. Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića u Zadru

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ održana je 21. siječnja 2023. godine  u vremenu od 9 sati do 12 sati.

Naziv radionice: Elementi uporabe Sketchpada u srednjoj školi

Radionici su nazočili učenici  2. razreda i koordinatorica projekta Ivana Gaće, prof.

Sudionici: Ivana Gaće te učenici Mareta, Leona, Ena, Tonka, Dora, Lucija, Cvita, Marin, Toma i Rino.

Kreirane datoteke pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u kurikulu matematike za srednju školu. Sudionici su dobili “Scenarij radionice”, Priručnik za rad sa Sketchpadom, knjižicu ”101 ideja za projekt” i datoteke za rad.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

5.  siječnja 2023. Gimnazija Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ održana je 5. siječnja 2023. godine  u vremenu od 9 sati do 12 sati.

Naziv radionice: Neoplasticizam.

Radionici su nazočili nastavnici  iz Gimnazije M. A. Reljkovića iz Vinkovaca i učenici 2f razreda.

Sudionici: Snježana Lukač, Mirela Lončar, Dubravka Toldi, Jasenka Celić, Ivana Lukanović, Melita Barić Tominac, Ines Glavaš, Iva Cener, Anja Banić, Nora Knežavić, Marija Đordić, Valentin Stetić i Monika Rakoci.

Kreirane datoteke pokrivaju geometrijske sadržaje koji se nalaze u kurikulu matematike i  likovne umjetnosti za osnovnu i srednju školu. Sudionici su dobili tekst o “Neoplasticizmu” i predloške za rad (kopije slika) nekoliko najznačajnijih slikara.

Ovdje dajemo taj tekst pod nazivom De Stijl-tekst Radionice i neke radove sudionika unutar teksta.

U odvojenim mapama nalaze se dodatne datoteke za rad.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

28.  travnja 2022. OŠ Žnjan-Pazdigrad u Splitu

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednje škole“ održana je 28. travnja 2022. godine  u vremenu od 17:30 sati do 20 sati.

Datoteke su već upotrabljene na radionici u Vinkovcima i nalaze se na poveznici.

Radionici su nazočili nastavnici  iz: OŠ Kamešnica iz Otoka, OŠ Vodice, OŠ Žnjan-Pazdigrad iz Splita, OŠ Visoka iz Splita, OŠ Gornja Poljica iz Dugopolja i SŠ fra Andrije Kačića Miošića iz Makarske.

Dio datoteka koje su uporabljene na radionici iste su kao i za radionice održane ranije za nastavnike osnovnih škola i mogu se vidjeti na stavljenim poveznicama. Ostale datoteke kreirane su za daljnji rad. Sadržajem pokrivaju geometrijske i algebarske/numeričke sadržaje koji se nalaze u kurikulu za osnovnu i srednju školu.

U odvojenim mapama nalaze se dodatne datoteke za rad nastavnicima kao i pdf format knjige “Dokazivanje i dokaz u nastavi matematike pomoću Sketchpada i drugi tekstovi” koju je napisao Michael de Villiers.

U mapi 12) WSP primjer nalazi se ilustrativni primjer kako novi softver Web Sketchpad konvertira kreiranu Sketchpadovu datoteku koja je onda ugrađena u html datoteku.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

Popis sudionika: Ivana Čerina, Jelena Crnjac, Marina Grubelić, Antonela Kusić, Marina Crvelin, Paula Ivas, Nataša Zvonar, Mirjana Kovačević Bašić i Marica Brzica

============================================================================

6. travnja 2022. radionica u OŠ “Ivan Goran Kovačić”u  Dugoj Resi

Datoteke za rad i ostale materijale te scenarija rada sudionici su dobili na početku radionice. Sudionici su dobili potvrde o sudjelovanju.

Datoteke s radionice

============================================================================

4. travnja 2022. radionica u Gimnaziji “Antun Gustav Matoš”u  Zaboku

Datoteke za rad, Priručnik za rad, 101 ideju i ostale materijale te scenarija rada sudionici su dobili na početku radionice.

Sudionici su dobili potvrde o sudjelovanju.

Datoteke s radionice.

============================================================================

17. veljače 2022. radionica  u Prvoj sušačkoj hrvatskoj gimnaziji u Rijeci

Datoteke za rad, Priručnik za rad, 101 ideju  i ostale materijale te scenarij rada sudionici su dobili na početku radionice.

Sudionici su dobili potvrde o sudjelovanju.

============================================================================

14. veljače 2022. radionica u Benkovcu u OŠ Benkovac

Datoteke za rad, Priručnik za rad, 101 ideju  i ostale materijale te scenarij rada sudionici su dobili na početku radionice.

Sudionici su dobili potvrde o sudjelovanju.

============================================================================

11. veljače 2022. OŠ Brezovica u Zagrebu

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednju škole“ održana je 11. veljače 2022. godine u vremenu od 12:30 sati do 15 sati

Datoteke su već upotrebljene na radionici u Vinkovcima i nalaze se na poveznici.

============================================================================

28.  siječnja 2022. OŠ Domovinske zahvalnosti u Kninu

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednju škole“ održana je 28. siječnja 2022. godine  u vremenu od 13:30 sati do 18 sati

Datoteke su već upotrebljene na radionici u Vinkovcima i nalaze se na poveznici.

Radionici su nazočili nastavnici iz: OŠ Domovinske zahvalnosti iz Knina i Srednja strukovna škola Kralja Zvonimira Knin.

Popis sudionika: Marija Mijač, Jelena Prnjat, Ana Čelan, MarjetaAmanović I Jozo Jurković.

Dio datoteka koje su uporabljene na radionici iste su kao i za radionice održane ranije za nastavnike osnovnih škola i mogu se vidjeti na stavljenim poveznicama. Ostale datoteke kreirane su za daljnji rad. Sadržajem pokrivaju geometrijske i algebarske/numeričke sadržaje koji se nalaze u kurikulu za osnovnu i srednju školu.

U odvojenim mapama nalaze se dodatne datoteke za rad nastavnicima kao i pdf format knjige “Dokazivanje i dokaz u nastavi matematike pomoću Sketchpada i drugi tekstovi” koju je napisao Michael de Villiers.

U mapi 12) WSP primjer nalazi se ilustrativni primjer kako novi softver Web Sketchpad konvertira kreiranu Sketchpadovu datoteku koja je onda ugrađena u html datoteku. Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

18.  siječnja 2022.

Srednja škola Ivan Švear u Ivanić Gradu

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednju škole“ održana je 18. siječnja 2022. godine  u vremenu od 16 sati do 19 sati

Datoteke su već upotrebljene na radionici u Vinkovcima i nalaze se na poveznici.

Radionici su nazočili nastavnici  iz: OŠ Zorke Sever iz Popovače, Srednje škole Vrbovec i Srednje škole Ivan Švear iz Ivanić Grada.

Sudionici: Elvisa Sekulić, Josipa Blažević, Anita Jurina, Dragana Biljuš, Marija Tomić Kruljac, Romana Lešković, Ana Ceković i Kristijan Pižir.

Dio datoteka koje su uporabljene na radionici iste su kao i za radionice održane ranije za nastavnike osnovnih škola i mogu se vidjeti na stavljenim poveznicama. Ostale datoteke kreirane su za daljnji rad. Sadržajem pokrivaju geometrijske i algebarske/numeričke sadržaje koji se nalaze u kurikulu za osnovnu i srednju školu.

U odvojenim mapama nalaze se dodatne datoteke za rad nastavnicima kao i pdf format knjige “Dokazivanje i dokaz u nastavi matematike pomoću Sketchpada i drugi tekstovi” koju je napisao Michael de Villiers.

U mapi 12) WSP primjer nalazi se ilustrativni primjer kako novi softver Web Sketchpad konvertira kreiranu Sketchpadovu datoteku koja je onda ugrađena u html datoteku.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

============================================================================

4. i 5. siječnja 2022.

Gimnazija Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednju škole“ održana je 4. i 5. siječnja 2022. godine  u vremenu od 9 sati do 13 sati (svaki dan).

Datoteke i fotografije i video.

Radionici su nazočili nastavnici  iz: Gimnazije M. A. Reljkovića iz Vinkovaca, Gimnazije Vukovar, Poljoprivredno-šumarske škole iz Vinkovaca, OŠ Gunja, OŠ Tordinci te OŠ F. K. Frankopana iz Osijeka.

Sudionici: Snježana Lukač, Mirela Lončar, Dubravka Toldi, Slavko Ivaniš, Danijela Abramović, Josipa Markoljević, Martina Jukić, Sonja Nikolić, Zrinka Vidaković, Anita Karaban, Jasenka Celić, Ljiljana Bijelić, Edita Evetić, Jasmina Brkić, Ivana Lukanović, Melita Barić Tominac, Vjeran Kokor, Mirjana Posavec, Josipa Tataj Lovretić i Mirka Lončar

Nazočne je na početku radionice pozdravila ravnateljica Gimnazije M. A. Reljkovića gospođa Ivana Biljan.

Dio datoteka koje su uporabljene na radionici iste su kao i za radionice održane ranije za nastavnike osnovnih škola. Ostale datoteke kreirane su za dvodnevni rad. Sadržajem pokrivaju geometrijske i algebarske/numeričke sadržaje koji se nalaze u kurikulu za osnovnu i srednju školu.

U odvojenim mapama nalaze se dodatne datoteke za rad nastavnicima kao i pdf format knjige “Dokazivanje i dokaz u nastavi matematike pomoću Sketchpada i drugi tekstovi” koju je napisao Michael de Villiers.

U mapi 12) WSP primjer nalazi se ilustrativni primjer kako novi softver Web Sketchpad konvertira kreiranu Sketchpadovu datoteku koja je onda ugrađena u html datoteku.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

=====================================================================

18. 12. 2021.

Osnovna škola Bogumila Tonija u Samoboru

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovne i srednju škole“ održana je 18.12.2021.u OŠ Bogumila Tonija u Samoboru u vremenu od 9 sati do 13 sati.

Radionici su nazočile učiteljice i učitelji iz: OŠ B. Tonija iz Samobora te  OŠ I. B. Mažuranić iz Prigorja Brdovečkog.

Sudionici: Gordana Sever, Božo Kosor, Ivana Matić, Klaudija Barukčić, Lucija Borovec, Lucija Šerkrajačić, Maja Begović, Mirela Turk, Ines Paučnik i Vjekoslav Jakopec

Datoteke koje su uporabljene na radionici iste su kao i za radionicu održanu 11.12.2021. u Zagrebu, pa ih ostali nastavnici mogu učitati na poveznici  te radionice.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

=====================================================================

15. 12. 2021.

Osnovna škola „Srdoči“ Rijeka

Radionica za sudionike projekta „Matematički edukator za osnovnu i srednju školu“ održana je 15.12.2021.u OŠ „Srdoči“ Rijeka.

Radionici su nazočile učiteljice iz: OŠ „Srdoči“, OŠ „Sveti Matej“ Viškovo i OŠ F. Franković.

Sudionice: Jelena Dragović, Nataša Maričić, Nensi Lučić Kinkela, Milana Medaković Vodopić, Doris Marčelja, Danica Kovačić, Violeta Odorčić i  Barbara Ban

Datoteke koje su uporabljene na radionici iste su kao i za radionicu održanu 11.12.2021. u Zagrebu, pa ih ostali nastavnici mogu učitati na poveznici  te radionice.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

=====================================================================

11.12.2021.

Osnovna škola Ivana Andrića Zagreb

Radionica za sudionike projekta “Matematički edukator za osnovne i srednje škole”

Radionici su nazočili učiteljice i učitelj iz: OŠ Ivana Andrića iz Zagreba, OŠ Dragutina Domjanića iz Zagreba i OŠ Brezovica iz Zagreba.

Sudionici: Dijana Krunić, Marina Vukančić, Dubravka Miklec, Valentina Pikec, Danijela Strmotić, Stanislava Bakić, Karlo Kupek, Sandra Belobrk, Renata Budić i Sandra Hudek Kokolj

Datoteke i fotografije.

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

================================================================

24.11.2021.

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Duga Resa

Radionica za sudionike projekta “Matematički edukator za osnovne i srednje škole”

Radionici su nazočili učiteljice i učitelj iz: OŠ “Ivan Goran Kovačić” iz Duga Rese, OŠ “Vladimir Nazor” iz Duga Rese, OŠ Ivane Brlić Mažuranić iz Ogulina, OŠ Plaški, OŠ Turanj iz Karlovca, OŠ Grabrik iz Karlovca, OŠ Katarine Zrinski iz Krnjaka.

Sudionice: Suzana Ninković, Kristina Mihalić, Lana Legek, Marko Brodarić, Ljubica Simunić, Antonija Capan, Helena Krvarić, Monika Mihalić, Tatjana Kovče i Mirjana Puljar

Scenarij radionice

Sudionici su dobili potvrdu o sudjelovanju.

================================================================

16.11.2021.

Osnovna škola Brezovica – predavanje učiteljicama razredne nastave

Sudionice: Andreja Duilo, Helena Domjanković, Danijela Kukina, Marija Pamić, Ana Budrović, Linda Padovan, Nikolina Pereglin i Marija Rušnov Vrban

================================================================

23.1.2020.

HUNI je u dogovoru s vukovarskim odjelom za školstvo održao 9. siječnja 2020. godine radionicu „Matematika uz pomoć računala” s učiteljicama/učiteljima i učenicima osnovne škole Blage Zadre iz Vukovara.

Firma Proven Grupa je školi (svim učenicima i učiteljima/učiteljicama) darovala četverogodišnju licencu za edukacijski softver „Sketchpad 5.03 HR”.

Sudionicima je prezentiran dio mogućnosti (sukladno uzrastu) u radu (poučavanju i učenju) sa „Sketchpadom”.
Posebice je posvećena pozornost samostalnom radu sudionika sa Sketchpadom.

Na web stranici škole i ovdje možete vidjeti neke fotografije.

================================================================

11.1.2021.

HUNI je u dogovoru s ravnateljem OŠ Brezovica u Zagrebu gospodinom Darkom Rogalom započeo u listopadu 2020. godine niz radionica „Matematika uz pomoć računala“ s učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda.

Radionice se održavaju za dvije skupine učenika subotom od 10:00 sati do 13:30 sati.

Firma Proven Grupa je školi i svim sudionicima darovala četverogodišnju licencu za edukacijski softver „Sketchpad 5.03 HR“ koji učenici mogu uporabljivati i u školi i kod kuće (na svojem računalu).

Sudionici se poučavaju i uče kako se „Sketchpadom“ mogu učiti i raditi matematika.

Posebice se velika pozornost posvećuje uporabi softvera u rješavanju svakodnevnih zadataka iz redovite nastave i udžbenika koje učenici imaju na raspolaganju.

Ovdje možete vidjeti neke fotografije, a materijale i radove s radionice možete preuzeti ovdje:

  1. Scenarij 1. Radionice u OŠ Brezovica u Zagrebu
  2. Sketchpad rad za radionicu
  3. Ostale radove stavljat ćemo postupno!

================================================================

11.1.2021.

HUNI je u dogovoru s ravnateljem Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu gospodinom Nenadom Oremušem započeo u zimskim praznicima 2020./2012. školske godine niz radionica „Matematika uz pomoć računala“ s učenicima 5., 6., 7. i 8. razreda.

Raspored:
Ponedjeljak, 28.12.
Srijeda, 30.12.
Ponedjeljak, 4.1.
Četvrtak, 7.1.
Ponedjeljak, 11.1.
Srijeda, 13.1.
Petak, 15.1.

Početak rada u informatičkoj učionici u 10 sati te do 12:30 sati svaki termin.

Firma Proven Grupa je školi i svim sudionicima darovala četverogodišnju licencu za edukacijski softver „Sketchpad 5.03 HR“ koji učenici mogu uporabljivati i u školi i kod kuće (na svojem računalu).

Sudionici se poučavaju i uče kako se „Sketchpadom“ mogu učiti i raditi matematika.

Posebice se velika pozornost posvećuje uporabi softvera u rješavanju svakodnevnih zadataka iz redovite nastave i udžbenika koje učenici imaju na raspolaganju.

Ovdje možete preuzeti neke fotografije, a materijale i radove s radionice bit će dostupni nakon završetka radionice.