Znanstveno-stručne konferencije

ZNANSTVENO-STRUČNA KONFERENCIJA U ZADRU 10.5.2019. Znanstveno-stručni skup s međunarodnim sudjelovanjem: Van Hieleova teorija u matematičkom obrazovanju (Van Hiele Theory in Mathematical Education) Organizator: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojiteljaSuorganizator: HUNI, Hrvatska udruga nastavnika istraživača 25. – 26. 4. 2019. Novi kampus, Ulica dr. F. Tuđmana 24 i, Zadar, Hrvatska Programski odbor: _prof. dr. sc. Dijana Vican, Sveučilište … Continue reading Znanstveno-stručne konferencije